งานโยธาและงานโครงสร้าง

บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด หรือชื่อย่อ ASF ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทเรามีบุคลากรมืออาชีพ 250 คน พร้อมที่จะให้บริการงานก่อสร้าง เรามุ่งมั่นให้การบริการด้วยความแม่นยำ ตรงเวลา อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย เราเป็นองค์กรที่ต้องสร้างความสุข ความสบายใจให้กับลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพนักงาน ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราไม่เคยถูกปรับเนื่องจากการทำงานล่าช้าเลย และไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าแม้จะต้องประสบปัญหาใดก็ตามทำงานจนจบ ตามสัจจะวาจาของเรา

บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด หรือชื่อย่อ ASF ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทเรามีบุคลากรมืออาชีพ 250 คน พร้อมที่จะให้บริการงานก่อสร้าง เรามุ่งมั่นให้การบริการด้วยความแม่นยำ ตรงเวลา อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย เราเป็นองค์กรที่ต้องสร้างความสุข ความสบายใจให้กับลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพนักงาน ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราไม่เคยถูกปรับเนื่องจากการทำงานล่าช้าเลย และไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าแม้จะต้องประสบปัญหาใดก็ตามทำงานจนจบ ตามสัจจะวาจาของเรา

ผลงานของเรา

เรามุ่งมั่นให้การบริการด้วยความแม่นยำ ตรงเวลา อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย เราเป็นองค์กรที่ต้องสร้างความสุข ความสบายใจให้กับลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพนักงาน ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราไม่เคยถูกปรับเนื่องจากการทำงานล่าช้าเลย และไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าแม้จะต้องประสบปัญหาใดก็ตามทำงานจนจบ ตามสัจจะวาจาของเรา