บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด

13 ปี แห่งความสำเร็จ

มุ่งมั่นให้การบริการด้วยความแม่นยำ ตรงเวลาอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นองค์กรที่ต้องสร้างความสุข ความสบายใจให้กับลูกค้า คู่ค้ารวมถึงพนักงาน

100 +

โครงการที่เราประสบความสำเร็จ

250 +

ทีมงานมืออาชีพ

13 +

ปีแห่งความสำเร็จที่เราภูมิใจ

10000 +

วันที่เราไม่เกิดอุบัติเหตุ

Our Services

บริการของเรา

SUSTAINABILITY เรายึดมั่นในสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

เป็นองค์กรที่ต้องสร้างความสุข ความสบายใจให้กับลูกค้า คู่ค้ารวมถึงพนักงาน

WHY CHOOSE ASF เรามุ่งมั่นให้การบริการด้วยความแม่นยำ

เรามุ่งมั่นให้การบริการด้วยความแม่นยำ ตรงเวลา อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย เราเป็นองค์กรที่ต้องสร้างความสุข ความสบายใจให้กับลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพนักงาน

ยั่งยืนมั่นคง

เสร็จตามกำหนดเวลา

ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

ออกแบบใหม่ล่าสุด

Our Works ผลงานของเรา

Partnership คู่ค้าของเรา