บริการให้เช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง

บริษัท เอเอสเฟิร์สจำกัด ดำเนินกิจการ ให้เช่า แบบเหล็ก นั่งร้าน เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างและอื่นๆ  โดยทางบริษัทฯ ของเรานั้นมีผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์  คอยแนะนำวิธี การใช้สินค้า  บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและงานบริการให้ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอกับความต้องการ  และเพื่อตอบสนองตลาดซึ่งนับวันจะมีการเติบโต และมีความต้องการใช้สินค้าทางด้านนี้มากยิ่งขึ้น