ผู้รับเหมา

คุณสมบัติ

  1. ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องวางแผนล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นแผนด้านแรงงาน กำลังคนต้องมีพร้อมเสมอต่อให้ยังไม่มีงานก็ตาม รวมถึง วางแผนด้านการเงิน ควรมีการเจรจาเรื่องราคาวัสดุกับร้านค้าที่รู้ใจซื้อบ่อย เพื่อประโยชน์ของตนเอง
  2. ผู้รับเหมาก่อสร้างควรมีซัพพลายเออร์ที่ดี รู้จริงและเชี่ยวชาญเรื่องวัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะร้านค้าเหล็ก ร้านขายปูน ร้านต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้าง
  3. เรียนรู้เรื่องกฎหมายให้ชัดเจน ต้องทำสัญญา เพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใคร เพื่อไม่ให้โดนโกงและแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าของผู้จ้าง หรือ ผู้รับเหมาควรใช้ดุลยพินิจว่าควรร่วมงานกับผู้จ้างรายนี้หรือไม่
  4. หลายหัวดีกว่าหัวเดียว ดังนั้น ควรมีที่ปรึกษาประจำตัว ควรเป็นคนที่เคยทำงานด้วยจากหลายๆโครงการ ทำงานเข้าขากัน เพื่อเป็นตัวช่วยในการพูดคุยงาน หรือ ประสานงานกับช่างแผนกต่างๆ ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธภาพมากขึ้น

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx