วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การให้บริการด้านงานก่อสร้างครบวงจร โดดเด่นด้วยความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าและคู่ค้ารวมถึงพนักงาน

พันธกิจ

มุ่งมั่นให้การบริการด้วยความแม่นยำ ตรงเวลาอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นองค์กรที่ต้องสร้างความสุข ความสบายใจให้กับลูกค้า คู่ค้ารวมถึงพนักงาน

เกี่ยวกับเรา บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด

บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด หรือชื่อย่อ ASF ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทเรามีบุคลากรมืออาชีพ 250 คน พร้อมที่จะให้บริการงานก่อสร้าง

เรามุ่งมั่นให้การบริการด้วยความแม่นยำ ตรงเวลา อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย เราเป็นองค์กรที่ต้องสร้างความสุข ความสบายใจให้กับลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพนักงาน ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราไม่เคยถูกปรับเนื่องจากการทำงานล่าช้าเลย และไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าแม้จะต้องประสบปัญหาใดก็ตามทำงานจนจบ ตามสัจจะวาจาของเรา 

“AS.First serve till last “

ชมพื้นที่ของเรา บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด

บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด หรือชื่อย่อ ASF ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทเรามีบุคลากรมืออาชีพ 250 คน พร้อมที่จะให้บริการงานก่อสร้าง

ทำไมต้องเลือกเรา พร้อมในทุกมิติ

บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด มีทีมงาน มีเครื่องมือเครื่องจักรและสถานที่ในการทำงานที่พร้อมจะดำเนินงานด้วยความสะดวกรวดเร็ว เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและต่อเติมอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงเหล็กรูปพรรณ คลังสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครอบคลุมถึงงานออกแบบด้านวิศวกรรมโยธาและงานสาธารณูปโภคทุกประเภท

0

โครงการที่ประสบความสำเร็จกว่า 150 โครงการ

0

ทีมงานมืออาชีพมากกว่า 250 คน

0

ประสบการณ์มากกว่า 13 ปี